Log på selvbetjeningen


 

Send online forespørgsel

Så kontakter vi dig hurtigst muligt

Metallisering

Når varmforzinkning ikke er mulig
Så er metallisering et godt alternativ

Det er ikke alle stålkonstruktioner, der er velegnet til varmforzinkning. Det kan være, at den valgte ståltype ikke er velegnet, eller at størrelse og udformning ikke gør det muligt at sænke den i zinkbadet.

I disse tilfælde er metallisering et godt alternativ.

Forud for metalliseringsprocessen afrenses konstruktionerne ved hjælp af blæserensning. Herved opnås en ru overflade, som øger metalliseringens vedhæftning, styrke og levetid.

Ved metalliseringsprocessen påføres konstruktionen zink ved hjælp af en såkaldt lysbue og i praksis på samme måde, som når vi sprøjtemaler. På den måde kan man også påføre zinklaget i lige netop den tykkelse, som er den optimale.

Ligesom ved varmforzinkning giver metallisering også mulighed for en efterfølgende maling.

Malingen har et både praktisk, æstetisk og funktionelt formål, samtidig med at den forstærker korrosionsbeskyttelsen.

Ved at overlade både metalliseringen og malingen til DOT, vil kunden have én og samme leverandør på hele overfladebehandlingen. Dermed opnås de bedste betingelser for det endelige resultat, da DOT naturligvis står med det samlede ansvar for både metallisering og malerbehandling.

Malingen kan vælges udfra ønskede farvekoder og krævede korrosionskategorier. 

  


Vidste du at...

 Metallisering er et godt alternativ til varmforzinkning 

Jylland: +45 96 280 280
Fyn: +45 96 280 380
Sjælland: +45 96 280 480